36-007 KRASNE 742 TEL. (17) 8555224 FAX (17) 8555224 E-mail: spkrasne@wp.pl

ZAPISY*ZAPISY*ZAPISY*ZAPISY*ZAPISY*ZAPISY*ZAPISY*ZAPISY*ZAPISY*

 

Lista osób zapisanych do klasy 0a [pełna wersja]

Lista osób zapisanych do klasy 0b [pełna wersja]

Lista osób zapisanych do klasy 1a [pełna wersja]

Lista osób zapisanych do klasy 1b [pełna wersja]

Lista osób zapisanych do klasy 1c [pełna wersja]

 


OGŁOSZENIE

 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”: 07.08.2014r. – 10.09.2014r.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krasnem zaprasza do składania ofert na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia sklepiku szkolnego w okresie 01.09.2014r. – 30.06.2015r.

[pełna wersja]


OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego   na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia sklepiku szkolnego w okresie 01.09.2014r. – 30.06.2015 r. w Szkole Podstawowej
im. M. Kopernika w Krasnem.

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Krasnem, Krasne 742, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel./fax  (017) 8555224, e‑mail: spkrasne@wp.pl, strona internetowa: www.spkrasne.freehost.pl uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty
w ww. postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
.

Wybrano ofertę firmy:

Handel obwoźny Łukasz Krzanicki

36-007 Krasne 563B

Uzasadnienie wyboru:

Przedmiotowa oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Krasnem informuje, że są
 przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia  na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej. Zamówienie podzielone jest na 4 części:

[pełna wersja]


Do pobrania tablo klas 6:

Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2014/15

[kliknij]

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KL.0a

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KL.0b

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KL.1a

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KL.1b

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KL.1c

Wykaz uczniów zakwalifikowanych do świetlicy szkolnej

Rezerwowa lista dzieci rodziców ubiegających się o objęcie opieką świetlicową

WYPOSAŻENIE UCZNIA KLASY I

WYPRAWKA SZEŚCIOLATKA


Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji dzieci

2. Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego

3. Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

4. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

5. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

6. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

7. Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego

8. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

9. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO KL.0

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO KL. I

DZIECI ZAKWALIFIKOWANE DO PRZYJĘCIA DO KL. 0 - LISTA REZERWOWA

DZIECI ZAKWALIFIKOWANE DO PRZYJĘCIA DO KL. I - LISTA REZERWOWA

Znajdziesz tu informacje o Historii ( to już 40 lat! ) i współczesności naszej szkoły. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, kto pracuje w naszej szkole - zajrzyj na stronę Kadra. Na stronie Aktualności zamieszczane są wiadomości bieżące z życia szkoły. Kolejne strony, to Konkursy  - strona z informacjami o konkursach w jakich uczestniczą nasi uczniowie i ich wynikach, oraz Sport -  informacje o sukcesach sportowych i imprezach, w których uczniowie naszej szkoły biorą udział. Strona Nasza miejscowość poświęcona jest wsi Krasne, na której terenie znajduje się nasza szkoła. Znajdziesz tu też Przydatne adresy i telefony instytucji związanych z edukacją na naszym terenie. Obecnie strona szkolna została rozbudowana o kilka nowych zakładek, które usprawnią poruszanie się po niej. Są to: Plan lekcji , Rada Rodziców, Komunikaty, Dokumenty szkolne, Organizacja pracy szkoły, Druki, Artyści, Samorząd Uczniowski, Gazetka Luzak, Galeria, Foto, Biblioteka, Patron, Promocja szkoły, Przyjaciele szkoły, Archiwum.

W ramach Projektu EFS szkoła otrzymała nowoczesną pracownię internetową oraz Informatyczne Centrum Informacji Multimedialnej

 

Godziny pracy sekretariatu szkoły:

pn.-pt. : 7.45-13.45

Godziny pracy świetlicy szkolnej

pn.- pt. : 6.30 - 16.30

NIP: 8132857115   REGON: 000271785

 

Liczba odwiedzin

 

 

 

Nie zapomnij odwiedzić nas ponownie!

      

Ważny link: www.efs.gov.pl

 

Do końca roku szkolnego 

Ostatnia aktualizacja:

01.09.2014 r.

Skontaktuj się z nami:

Tel.: (17)8555224

E-mail: spkrasne@wp.pl